2017-04-26 10:44Pressmeddelande

Varberg Energis styrelse deltar i Bodecker Partners styrelseutbildning

null

Varberg Energis styrelse blev den första att genomgå vår utbildning kring elmarknaden och risker i elhandel. De fick lära sig om bl.a. prissättning till kund, spotpriser och terminspriser, viktiga förändringar framöver samt vad som händer på elcertifikatmarknaden – mycket aktuellt just nu! Dessutom en genomgång av de största finansiella riskerna i ett energibolag och hur dessa kan hanteras och bör följas upp. Vilka frågor bör styrelsen kunna svara på efter varje styrelsemöte? 

En sammanfattningsvis mycket lyckad eftermiddag med trötta men nöjda deltagare som fått en hel del att tänka på

"Otroligt värderfullt att samla både styrelse och ledningsgrupp för att stanna upp, tänka efter och ta dialog kring både risker och möjligheter. Det kommer att göra våra diskussioner både bredare och djupare framöver." Björn Sjöström, VD Varberg Energi

"Ni ska ha tack för en mycket intressant och viktig utbildning i vilka kunskaper samtliga i styrelsen bör ha. För en framtida diskussion om riskhantering var det här en väldigt bra utbildning." Reine Antonér, styrelseordförande Varberg Energi

Vill er styrelse vara nästa att fördjupa er inom detta mycket viktiga område? Hör av er till mia@bodeckerpartners.com

Bodecker Partners är ett oberoende partnerägt bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker. Vi hanterar prisrisker kring vindkraft, solkraft, kraftvärme, fjärrvärme, biobränsle och gas.

Bodecker Partners är en leverantör av skräddarsydda lösningar och vår metod är att arbeta nära och engagerat med ett större fokus på ett färre antal kunder. 


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Partner, CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Partner, Head of Portfolio Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Partner, Head of Analysis & PPA
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, head of Green instrument management
Sevdie Denli