2019-02-28 11:08Pressmeddelande

Utländska investerare kraftsamlar för ny stoppregel (Montel news)

Bodecker Partners initiativ att samla utländska investerare till ett gemensamt remissvar i syfte att få en stoppmekanism som stänger marknaden i balans har uppmärksammans av Montel news i en artikel från 26 februari.

Utländska investerare kraftsamlar för ny stoppregel
 
(Montel) Ett flertal utländska aktörer som investerat i det norsk-svenska elcertifikatsystemet är i färd med att ta fram ett nytt förslag på en stoppregel som ska kunna stänga systemet i balans, bekräftar Bodecker Partners för Montel.

”Bodecker Partners diskuterar just nu alternativa förslag tillsammans med flera av de europeiska investeringsbolagen som totalt äger en stor del av den svenska befintliga och planerade vindkraften. Vi är i gång att koordinera ett gemensamt remissvar för dessa bolag där vi kommer att föra fram fungerande och fullt rimliga alternativ”, skriver bolagets analytiker Mia Bodin till Montel.

Enligt henne är huvudspåret ett stopp som baseras på den totala tilldelningen av certifikat, där man nu försöker samla alla aktörer som stödjer en sådan lösning.

”Ett av de förslag som vi har tagit fram och tittar på är att tilldelningen stoppas när de totalt 696 miljonerna elcertifikaten har delats ut. Denna volym är det som totalt sett kommer att annulleras inom det gemensamma målet. Det kommer enligt våra preliminära analyser att ske runt år 2030 vilket gör att tilldelningsperioden blir kortare för de som kommit/kommer in sent i systemet. Det kan med fördel kombineras med ett tidsstopp i linje med Norges”, skriver hon och lyfter fram att även andra förslag diskuteras.

Aktörerna ska nästa vecka träffa politiker för att diskutera stoppregeln.

Mia Bodin uppger att flera större utländska aktörer som investerat i den svenska marknaden slutit upp bakom initiativet, och nämner Londonbaserade TRIG – som bland annat satsat 190 miljoner euro Ersträsk-projektet (229 MW) som ingår i Markbygden – samt den tyska kapitalförvaltaren KGAL, som investerat dryga miljardbelopp i olika svenska vindkraftsprojekt.

Priskrasch
Bakgrunden är att Energimyndigheten före jul föreslog en tidsbaserad stoppregeln från 2030, vilken inte kommer att hindra den kraftiga överutbyggnaden i systemet. Detta väntas i sin tur leda till en priskrasch i början av 2020-talet.

I slutet av förra veckan presenterade Energimyndigheten och NVE statistik för utbyggnaden inom elcertifikatsystemet. Siffrorna visar att 26,8 TWh produktion är godkänt och ytterligare 21,7 TWh är under utbyggnad, vilket totalt ger en årsproduktion på 48,5 TWh – alltså klart över 2030-målet på 46,4 TWh.

”Utöver detta ligger det 4,5 TWh som är investeringsbeslutat i Sverige enligt kartläggningen som Energimyndigheten genomfört med brytdatum 1 januari 2019”, skriver myndigheten i rapporten, vilket gör att man ser ut att hamna ännu längre över målet.

Goda möjligheter
Mia Bodin ser trots detta goda möjligheter till att få politiskt gehör för en annan stoppregel än Energimyndighetens.

”Det finns fortfarande tid att införa en stoppregel som kan se till att systemet stängs på ett ansvarsfullt sätt utan att någon kvothöjning behöver göras. Det ser jag att det finns en förståelse för. Dessutom skulle något av våra förslag även kunna göra att systemet avslutas redan år 2035, istället för att pågå hela vägen ut till 2045 (med troligen värdelösa certifikat under minst 20 av dessa år)”, skriver hon.

Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen, ser att den snabba utbyggnadstakten skapar praktiska utmaningar som kan försvåra politikernas vilja att välja en annan lösning än Energimyndighetens.

”Med det sagt konstaterar vi att en volymbaserad stoppregel så som det ursprungligen var tänkt blir utmanande att införa. Däremot kan det finnas andra konstruktioner av volymbaserade stoppregler som kan fungera i teorin, men de kräver större ingrepp i marknaden", skriver han till Montel.

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli