2016-12-07 07:55Pressmeddelande

Ny utbildning om konsten att framgångsrikt leda styrelsearbete i ett kommunalägt energibolag

null

Energibranschen är utan tvivel en av de viktigaste branscherna i vår tid – med stor påverkan på hur samhälle och näringsverksamheter utvecklas. Det innebär att energibolagsstyrelser har ett stort ansvar. För att axla ansvar och bli framgångsrik krävs god förståelse för bolagets finansiella risker och krav på att generera avkastning.

Bakom utbildningen står Bodecker Partners som arbetar med rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker.

— Avkastningskravet som finns i kommunalägda energibolag innebär för många styrelsemedlemmar en ny förutsättning jämfört med andra kommunala verksamheter. Kraven på att förstå de finansiella riskerna och konsekvenserna vid felaktiga beslut är höga. Det finns många exempel på energibolag som har förlorat betydande summor på grund av bristande kunskap i styrelser och ej fungerande riskkontroller, säger analyschef Mia Bodin.

Utbildningen sker i workshop-format och ger styrelsen verktyg för att aktivt kunna bidra i styrelsearbetet. Styrelsemedlemmar får gå igenom hur energimarknaderna fungerar, hur finansiella marknadsrisker påverkar resultatet, vad en riskpolicy bör innehålla och hur riskexponeringar bör följas upp.

— Det betyder inte att styrelsen behöver vara expert på energihandel eller energiprisrisker, men det krävs grundläggande kunskaper om riskkontroll samt vilka faktorer som påverkar ett energibolags resultat, säger VD Fredrik Bodecker.

— Resultatet av den marknadsundersökning vi gjort visar att det finns ett stort behov av denna typ av utbildning och workshop. Det som ofta framkommer är att det finns en önskan och stark vilja hos många styrelsemedlemmar att bättre förstå verksamheten. Den tuffa konkurrensen på elmarknaden, riskfyllda investeringar på fjärrvärme och en del spektakulära förluster i kommunala energibolag har fått många att inse hur detta skiljer sig från många av deras andra uppdrag, avslutar Fredrik Bodecker.

Svaren på dessa frågor bör en energibolagsstyrelse kunna bedöma och utmana:

 • Hur mäter och rapporterar bolaget finansiella risker?
 • Hur stor resultatavvikelse är godkänd i nuvarande riskpolicy?
 • Hur påverkas resultatet om elpriserna stiger/faller 20 procent?
 • Är bolaget tillräckligt säkrat för stora prissvängningar?
 • Vilka politiska beslut och omvärldstrender påverkar bolaget?
 • Hur följs policys och strategier upp?

 • För ytterligare information, vänligen kontakta: 

  Fredrik Bodecker, VD & Partner

  Tel: 0732-558 727

  fredrik@bodeckerpartners.com

  Bodecker Partners är ett oberoende partnerägt bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker. Vi hanterar prisrisker kring vindkraft, solkraft, kraftvärme, fjärrvärme, biobränsle och gas.

  Bodecker Partners är en leverantör av skräddarsydda lösningar och vår metod är att arbeta nära och engagerat med ett större fokus på ett färre antal kunder. 


  Om Bodecker Partners AB

  Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


  Kontaktpersoner

  Fredrik Bodecker
  Co-founding Partner - CEO
  Fredrik Bodecker
  Gustaf Sundelius
  Co-founding Partner - Revenue Risk Management
  Gustaf Sundelius
  Mia Bodin
  Co-founding Partner - Analysis & PPAs
  Mia Bodin
  Sevdie Denli
  Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
  Sevdie Denli