2018-01-12 10:54Pressmeddelande

Elcertifikat - stadig uppgång på ökad efterfrågan

null

(Montel) Elcertifikatpriserna har haft en stadig uppåtgående trend sedan nyår och nivåerna är nu de högsta sedan slutet av oktober.


 
– Det ligger i korten att uppgången kan fortsätta ännu en stund och att de nivåer vi ser nu snarare är en ny bottennivå, säger Mia Bodin, analytiker på Bodecker Partners.

Mars 19-kontraktet är för tillfället högst prissatt på kurvan och handlades senast för 77 SEK/MWh, en uppgång med 14 kronor sedan årsskiftet hos mäklaren SKM, som rapporterar att omsättningen varit hög. Spotkontraktet har samtidigt stigit 13 kronor och handlas för 75 SEK/MWh.

– Det togs väldigt mycket investeringsbeslut förra kvartalet, så utifrån den aspekten borde priset ha gått åt andra hållet. Enligt mina beräkningar innebär besluten i slutet av förra året att vi får in produktion på ytterligare 2 TWh per år, vilket gör att det bara återstår finansieringsbeslut på ytterligare 9 TWh till 2030 får att nå utbyggnadsmålet i systemet, säger Mia Bodin.

Hon fortsätter:

– Att det ändå gått upp så har att göra med den tillfälliga knappheten av certifikat till föjld av en höjd kvotplikt och sjunkande överskott, som vi nu har framför oss de närmaste åren.

Enligt Bodecker Partners kan överskottet halveras från cirka 10 miljoner i dagsläget till 5 miljoner vid utgången av 2018, utifrån anläggningarnas uppgivna normalårsproduktion.

En annan orsak till uppgången är att elhandlare som inte agerat i förväg måste handla sig i balans inför annulleringen senare i vår, vilket stärker efterfrågan på kort sikt, enligt Mia Bodin.

Stoppmekanism
– Det har också börjat föras diskussioner om stoppmekanismen, där man inte stängt dörren för ett volymstopp, säger Mia Bodin och pekar på att Energimyndigheten före jul fick i uppdrag att utreda ett sådant (se länk).

Ett volymbaserat stopp skulle kunna lyfta prisnivån ytterligare bedömer hon (se länk).

Mia Bodin förväntar sig att prisuppgången i fronten ska fortsätta.

– Jag tror vi får se en ytterligare uppgång åtminstone fram emot annulleringen.

Längre ut på kurvan råder fortsatt en stark prispress för Mars 21- och Mars 22-kontrakten, där prisnivån ligger kvar under 30 SEK/MWh, hos mäklaren SKM.

– Det finns ju inga köpare därute samtidigt ytterligare investeringsbeslut gör att överskotten efter 2020-sannolikt kan börja stiga igen.

Anton Tigerstedt, Montel
11 January 2018

Bodecker Partners är ett oberoende partnerägt bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker. Vi hanterar prisrisker kring vindkraft, solkraft, kraftvärme, fjärrvärme, biobränsle och gas.

Bodecker Partners är en leverantör av skräddarsydda lösningar och vår metod är att arbeta nära och engagerat med ett större fokus på ett färre antal kunder. 


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli