2021-03-17 08:52Pressmeddelande

Bodecker Partners hanterar PPA-upphandling åt Liquid Wind

Bodecker Partners är glada och stolta över förtroendet att stödja Liquid Wind i en upphandling av ett 10-15 årigt elköpsavtal för att förse deras första e-metanolanläggning, FlagshipOne, med förnybar kraft i ett s.k. Corpoarate PPA-avtal. Med detta PPA-avtal vill Liquid Wind samtidigt bidra till utbyggnad av ny förnybar elproduktion i Sverige.

FlagshipOne förväntas stå klar 2024-2025 och vill hitta samarbete med projektutvecklare, investerare eller tillgångsägare med planerade nya produktionsanläggningar (parker) i SE1 eller SE2 som letar efter köpare till sin förväntade elproduktion på 200 - 550 GWh/år för att kunna slutföra sin finansiering.

För ytterligare information och för att ta emot anbudsdokument, vänligen kontakta Mia Bodin på Bodecker Partners.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.