2021-10-22 09:40Nyheter

Ny Nordic Renewables rapport - nu med separat del om Corporate PPAs

https://www.bodeckerpartners.com/rapporter/https://www.bodeckerpartners.com/rapporter/

Vår senaste Nordic Renewables rapport är publicerad!

Nu med separat del om Corporate PPAs

Som vanligt även innehållande senaste uppdateringarna kring politik med påverkan på vind- och solkraft, prisuteckling på el, ursprungsgarantier och elcertifikat, samt nya transaktioner och projekt inom vind-/solkraft, lagring, flexibilitet och elektrifiering inom industrin. 

Ladda ner på Rapporter | Bodecker Partners


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.


Kontaktpersoner

Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin