2018-03-23 13:04Nyheter

Ny elcertifikatrapport - politik, priser, rapporter och intervjer

null

Fortsatt stigande priser sedan sist – vad driver priserna nu och framåt? Diskussionerna börjar kretsa kring vad som händer vid en bristsituation. Vi tittar även på Energimyndighetens förslag kring slopning av anslutningsavgifter för havsbaserad vind och på de kommentarer som kommit in från marknadsaktörer kring utformning av en stoppregel i elcertifikatsystemet. En liten avstickare är en extern analys kring hur Tysklands nya politik leder till lägre priser på utsläppsrätter – intressant då det får direkt effekt på de nordiska elpriserna.

I detta nummer får ni dessutom lära er mer om lagring. Vi intervjuar Enercon och Vestas om deras vindprojekt i kombination med batterier och tankar kring marknaden. Och från E.ON får vi lära oss vad som driver lagringsprojekt i USA där vi sett nyheter om extremt låga priser de senaste månaderna. Missa inte heller den avslutande krönikan ”The death of Baseload” – ska fossila bränslen och kärnkraft vara baseload i en framtid med stort flexibilitetsbehov?

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattningen hittar ni här. För prenumeration på våra uppskattade rapporter som utkommer fem gånger per år (och även inkluderar webinarier och månadssammanfattningar), gå in på vår hemsida och läs mer eller kontakta mia@bodeckerpartners.com. Rapporten finns även tillgänglig på engelska.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli