2017-09-07 09:35Nyheter

Konkurser i vindkraft - möt advokat Johan Sölveland

null

I juni kom besked om att Kalix Vindkraft AB går i konkurs. Konkursen orsakas av kraftigt sjunkande intäkter på grund av det låga priset på el. Kalix Vindkraft är inte det enda vindkraftsbolaget som har gått i konkurs på grund av den svåra marknadssituationen. För några år sedan genomfördes en rekonstruktion på Triventus och anledningen som gavs var redan då sjunkande elpriser, minskad efterfrågan på el och lägre priser på elcertifikat. Sedan dess har priset på elcertifikat fallit med ytterligare 135 kronor.

I detta nummer har vi intervjuat advokat Johan Sölveland, partner på Glimstedt advokatbyrå och konkursförvaltare för Gothia Vind som försattes i konkurs i december 2015. Han ger sin förklaring till vad som ledde fram till konkursen, vad som hände sen och hur försäljningen av bolagets projekt har gått. Vi får hans tankar kring varför inte fler vindkraftverk har gått i konkurs än och rekommendationer kring vad man bör tänka på som ny aktör på marknaden.

Läs intervjun här


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli