2021-10-22 09:52Nyheter

Bodecker Carbons nya EU ETS rapport

www.bodeckercarbon.com/rapporter/www.bodeckercarbon.com/rapporter/

”Bodecker Carbon Update” - vår nya EU ETS rapport! 

Utkommer kvartalsvis och håller dig uppdaterad kring priser, de viktigaste nyheterna, analyser och prognoser med påverkan på EU ETS och utsläppsrätter.

Läs mer och ladda ner den första rapporten på Rapporter | Bodecker Carbon


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.


Kontaktpersoner

Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin