2020-10-08 12:37Nyheter

Är Norden fortsatt attraktivt för investerare i förnybar el?

Fredrik Norell, BlackRock & Olena Reznik, MirovaFredrik Norell, BlackRock & Olena Reznik, Mirova

Vi har intervjuat investmentbolagen BlackRock och Mirova om sommarens låga elpriser, elcertifikatens stoppregel och vår regions fortsatta attraktionskraft för investerare. Är Norden fortsatt attraktivt för investerare i förnybar el? Kan vi konkurrera om kapitalet med stora solparker i Spanien och stödsystem för vindkraft i Polen?

Läs intervjun här (engelska): Intervju BlackRock & Mirova


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.