2021-07-05 12:07Bloggpost

Ny rapport - elmarknad, nordisk förnybar elproduktion samt EU ETS

Nordic Renewables & EU ETS report_Bodecker PartnersNordic Renewables & EU ETS report_Bodecker Partners

En helt färsk rapport med det viktigaste kring nordisk utbyggnad av förnybar elproduktion, energipolitik, vind- och solkraft, PPA, EU ETS och mycker mer. 

Vi har kommit ett halvår in i året och konstaterar att elproducenter kan fortsätta glädjas åt betydligt högre elpriser i Norden. Den hydrologiska balansen har försämrats avsevärt och priset på utsläppsrätter bara fortsätter upp. Det är dock enormt stora prisskillnader mellan norr och söder och ingen snabb lösning är i sikte.
 
I Norden fortsätter aviseringarna om industriprojekt i klimatets tecken att strömma in och bidra till än högre förväntningar om framtida elförbrukning. Vi kan också konstatera att vindkraftsvetot i dess nuvarande form är på väg bort, Norges tillståndsprocesser kan återupptas och nordisk havsbaserad vind står i startgroparna. Vi väntar nu med spänning på EU-kommissionens »Fit-for-55« paket den 14 juli. För att citera intervjuade Daniel Engström-Stenson på Naturvårdsverket: »Detta är mycket stort!«.
 
I våra avslutande intervjuer får vi även ta del av Småkrafts arbete med hur klimatförändringar påverkar norsk vattenkraft samt vår egen portföljförvaltningschef Gustaf Sundelius tankar om de stora områdesprisskillnaderna och hur vindkraftsproducenter bör tänka kring detta. Fredrik har slutligen summerat energimyndigheternas seminarium om elcertifikat där det viktigaste budskapet var att stoppdatum inte skjuts upp.
 
Rapporten skickas ut 4 ggr/år till våra portföljförvaltningskunder samt rapportprenumeranter. Prenumeration inkluderar även månadssammanfattningar på elpriser, ursprungsgarantier, elcertifikat och utsläppsrätter samt inbjudan till ett årligt seminarium med intressanta föredrag och paneler.  
 
För mer information om prenumeration, läs här, och/eller kontakta mia@bodeckerparters.comOm Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.


Kontaktpersoner

Mia Bodin
Partner, Head of Analysis & PPA
Mia Bodin