2021-12-21 13:41Bloggpost

Intervju med Tricorona

När företag har uttömt sina möjligheter till egen reduktion av utsläpp, men vill gå längre och kompensera även för resterande utsläpp, så finns möjlighet att köpa krediter från utsläppsminskande projekt på andra ställen.
 
Vi har intervjuat Tilda Winter som är Chief Marketing Manager på Tricorona som bland annat hjälper företag med klimatredovisning, klimatkompensation och livscykelanalyser.
 
Ta del av intervjun här


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.


Kontaktpersoner

Patrik Åberg
Senior portfolio manager - Nordic power
Patrik Åberg