2018-06-21 14:30Bloggpost

EU ETS - Svensk industri i fokus

null

Priset på utsläppsrätter har stigit med 100% bara i år, med 300% jämfört med pris de senaste åren. Nästa år drar Market Stability Reserve igång och från 2021 träder förändringar i kraft som förändrar förutsättningarna radikalt för många företag. Vi har intervjuat fyra stora svenska branschorganisationer för att få deras syn på hur svensk industri påverkas.

Ta del av intervjuerna med företrädare för Skogsindustrierna, Svemin, Jernkontoret och IKEM i bifogad pdf!

Intervjuerna är en del av vår rapport om EU ETS och marknaden för utsläppsrätter som vi publicerar och skickar till våra kunder 4 ggr/år. I prenumerationen ingår även månadssammanfattningar. Hör av er till mia@bodeckerpartners.com för att få den senaste rapporten som exempel.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli