2019-02-06 10:49Bloggpost

Årets viktigaste inom EU ETS och klimatpolitik

null

Årets viktigaste händelser inom EU ETS och klimatpolitik

- Vad är det viktigaste som har hänt under året?
- Vad blir det viktigaste att hålla koll på nästa år?
- Har du några tankar om prisutvecklingen på utsläppsrätter nästa år?

Dessa frågor har vi ställt till sex olika företag, organisationer och politiska tjänstemän för att få en bred blick över det viktigaste inom EU ETS och/eller klimatpolitik. Möt representanter från Skogsindustrierna, Miljö- och energidepartementet, Holmen, Modity Energy Trading, Axpo samt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö.

Här är deras svar


Intervjun är en del i Bodecker Partners kvartalsvisa rapporter kring EU ETS och utsläppsrätter med europeisk och global omvärldsbevakning, prisstatistik och prognoser samt intervjuer och krönika. Kontakta mia@bodeckerpartners.com för testrapport och mer info.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Partner, CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Partner, Head of Portfolio Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Partner, Head of Analysis & PPA
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, head of Green instrument management
Sevdie Denli